تاجیکستان در پی حل نمودن وضعیت افراد بدون تابعیت

در روز 18 سپتامبر، نمایندگان ادارۀ ضمانت های قانونی حقوق شهروندان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، برای مذاکره دربارۀ وضعیت افراد فاقد تابعیت در تاجیکستان، در شهر دوشنبه با یکدیگر دیدار کردند.

تامیریس توخیری

2009-09-23

تاجیکستان- در روز 18 سپتامبر، نمایندگان ادارۀ ضمانت های قانونی حقوق شهروندان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، برای مذاکره دربارۀ وضعیت افراد فاقد تابعیت در تاجیکستان، در شهر دوشنبه با یکدیگر دیدار کردند.

ایلیا تودوروویچ، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تاجیکستان، خاطرنشان ساخت که به دنبال تجزیۀ اتحاد جماهیر شوروی پیشین، بحث وضعیت قانونی هزاران تن از مردم در بسیاری از جمهوری های شوروی پیشین مطرح شده است. با این که بیشتر این شهروندان به صورت خودکار از کشورهایی که تا آن زمان در آنجا زندگی می کرده اند، تابعیت گرفته اند، همۀ این افراد موفق به انجام این کار نشده اند.

به گفتۀ تودوروویچ، پیچیدگی های گوناگون در روند کار منجر به آن شده است که برخی افراد فاقد تابعیت شوند. به عنوان نمونه، در قانون تاجیکستان تصریح شده است که شهروندی که کشور را ترک می کند و ظرف مدت پنج سال در یکی از کنسولگری های کشوری که ساکن آن شده است ثبت نام نمی کند، شهروندی تاجیکی خود را از دست خواهد داد. وی گفت تاجیک هائی که کشور را در زمان جنگ های داخلی دهۀ 1990 یا پس از آن ترک کرده اند، اکنون هم در بیرون و هم در درون کشور، افرادی «بدون تابعیت» به شمار می آیند.

متأسفانه در حال حاضر هیچ گونه اطلاعات آماری کامل و دقیقی از افراد بدون تابعیت در تاجیکستان در دست نیست، اما رقم رسمی 117 مورد نیز به هیچ وجه نشان دهندۀ واقعیت امر نمی باشد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تاجیکستان را در پیوستن به کنوانسیون های 1954 و 1964 یاری خواهد کرد. به موجب این دو کنوانسیون، از حقوق افراد فاقد تابعیت حمایت شده و از تعداد آنها کاسته شده است.

نشست حاضر در تاجیکستان، نخستین نشست برگزار شده از مجموعه اجلاس هایی است که در دیگر کشورهای منطقه برگزار خواهد شد. در پایان این اجلاس ها با نشستی منطقه ای که در پایان سال جاری در عشق آباد برگزار خواهد شد، به پایان خواهد رسید. این نشست با حضور همۀ کشورهای منطقۀ آسیای میانه و به منظور پرداختن به راه حل های مشترک برای شناسایی، پیشگیری، حفاظت، و کاهش تعداد افراد فاقد تبعیت برگزار خواهد گردید.

دیدگاه خود را بفرستید ( شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها )

نشانۀ * بیانگر گزینه ای است که پاسخ دادن به آن ضروری است